პროფესიული კოლეჯის კურსდამთავრებულები კერძო სექტორში დასაქმდნენ.

ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის 
შესახებ  15 აგვისტო 2013 წელი

 

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის  შესახებ 2017წლის 15 აგვისტო

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ 2018წლის 1 მარტი

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლის შესახებ 2018წლის 1 მაისი

                                               2014 წელი                       

                               პერსონალი

ბეროშვილი  ნანა -დირექტორი

 ნაცაური მარინე - სასწავლო ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

ბეროშვილი ლალი - ვებ-გვერდის მართვის კოორდინატორი

ყალაბეგაშვილი-ნიბლაძე  ქეთევან  - მდივანი, ბიბლიოთეკარი

ქურციკიძე   მარიამ - ბუღალტერი

მეშველიშვილი  ეთერი  - მოლარე

ბაწელაშვილი  მაია - მედპერსონალი

ალხანაშვილი  მერი - ადმინისტრატორი 

             2014  წლის მასწავლებელთა  სია

 

ნაცაური  მარინე 

ბეროშვილი  ლალი

ბიწკინაშვილი  ლალი

ბაწელაშვილი  მაია

მირიანაშვილი  მაია

მეშველიშვილი სოფიო

ქურციკიძე  მარიამ

ჩახვაშვილი  ანნა

მაზიაშვილი  ლალი

უტიაშვილი  ელიზავეტა

მელექსიშვილი-ყანდიაშვილი  ნანა

უტიაშვილი   ნანა

ყალაბეგაშვილი-ნიბლაძე  ქეთევან

ელიზბარაშვილი მარინა

ლომინაძე ნიკოლოზი

                               2014/2015 სასწავლო წლის მასწავლებელთა  სია

ნაცაური  მარინე 

ბეროშვილი  ლალი

ბიწკინაშვილი  ლალი

ბაწელაშვილი  მაია

მირიანაშვილი  მაია

ქურციკიძე  მარიამ

მაზიაშვილი  ლალი

მელექსიშვილი-ყანდიაშვილი  ნანა

უტიაშვილი   ნანა

ყალაბეგაშვილი-ნიბლაძე  ქეთევან

ლომინაძე  ნიკოლოზი

 

 

 

                                              2015 წელი                       

                              პერსონალი

ბეროშვილი  ნანა -დირექტორი

 ნაცაური მარინე - სასწავლო ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

ბეროშვილი ლალი - ვებ-გვერდის მართვის კოორდინატორი

ყალაბეგაშვილი-ნიბლაძე  ქეთევან  -  ბიბლიოთეკარი

ქურციკიძე   მარიამ - ბუღალტერი

მეშველიშვილი  ეთერი  - მოლარე

ბაწელაშვილი  მაია - მედპერსონალი

ალხანაშვილი  მერი - ადმინისტრატორი

მაილაშვილი-სონღულაშვილი  ია  - მდივანი, მედპერსონალი 

 

                               2015/2016 სასწავლო წლის მასწავლებელთა  სია

ნაცაური  მარინე 

ბეროშვილი  ლალი

მირიანაშვილი  მაია

მაზიაშვილი  ლალი

უტიაშვილი  ელიზავეტა

მელექსიშვილი-ყანდიაშვილი  ნანა

უტიაშვილი   ნანა

ყალაბეგაშვილი-ნიბლაძე  ქეთევან

ლომინაძე ნიკოლოზი

                                              2016 წელი                       

                              პერსონალი

ბეროშვილი  ნანა -დირექტორი

 ნაცაური მარინე - სასწავლო ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

ბეროშვილი ლალი - ვებ-გვერდის მართვის კოორდინატორი

ყალაბეგაშვილი-ნიბლაძე  ქეთევან  -  ბიბლიოთეკარი

მეშველიშვილი  ეთერი  -  ბუღალტერი მ/შ, მოლარე

ალხანაშვილი  მერი - ადმინისტრატორი

მაილაშვილი-სონღულაშვილი  ია  - მდივანი, მედპერსონალი 

 

                               2016/2017 სასწავლო წლის მასწავლებელთა  სია

ნაცაური  მარინე 

ბეროშვილი  ლალი

მირიანაშვილი  მაია

მაზიაშვილი  ლალი

უტიაშვილი  ელიზავეტა

მელექსიშვილი-ყანდიაშვილი  ნანა

უტიაშვილი   ნანა

ყალაბეგაშვილი-ნიბლაძე  ქეთევან

ზვერიაშვილი  მიხეილი

ბაწელაშვილი  მაია
ბიწკინაშვილი  ლალი
ელიზბარაშვილი  მარინა

 

                                              2017 წელი                       

                              პერსონალი

ბეროშვილი  ნანა -დირექტორი

 ნაცაური მარინე - სასწავლო ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

ბეროშვილი ლალი - ვებ-გვერდის მართვის კოორდინატორი

ყალაბეგაშვილი-ნიბლაძე  ქეთევან  -  ბიბლიოთეკარი

მეშველიშვილი  ეთერი  -  ბუღალტერი მ/შ, მოლარე

ალხანაშვილი  მერი - ადმინისტრატორი

მაილაშვილი-სონღულაშვილი  ია  - მდივანი, მედპერსონალი 

 

                               2017/2018 სასწავლო წლის მასწავლებელთა  სია

ნაცაური  მარინე 

ბეროშვილი  ლალი

მირიანაშვილი  მაია

მაზიაშვილი  ლალი

უტიაშვილი  ელიზავეტა

მელექსიშვილი-ყანდიაშვილი  ნანა

უტიაშვილი   ნანა

ყალაბეგაშვილი-ნიბლაძე  ქეთევან

ზვერიაშვილი  მიხეილი

ბაწელაშვილი   მაია
ბიწკინაშვილი  ლალი
ელიზბარაშვილი  მარინა
პაპუაშვილი    მერაბი
ჩახვაშვილი   ანნა

                          2018 წელი                       

                              პერსონალი

ბეროშვილი  ნანა -დირექტორი

 ნაცაური მარინე - სასწავლო ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

ბეროშვილი ლალი - ვებ-გვერდის მართვის კოორდინატორი

ყალაბეგაშვილი-ნიბლაძე  ქეთევან  -  ბიბლიოთეკარი

მეშველიშვილი  ეთერი  -  ბუღალტერი მ/შ, მოლარე

ალხანაშვილი  მერი - ადმინისტრატორი

მაილაშვილი-სონღულაშვილი  ია  - მდივანი, მედპერსონალი 

 

                               2018/2019 სასწავლო წლის მასწავლებელთა  სია

ნაცაური  მარინე 

ბეროშვილი  ლალი

მირიანაშვილი  მაია

მაზიაშვილი  ლალი

უტიაშვილი  ელიზავეტა

მელექსიშვილი-ყანდიაშვილი  ნანა

უტიაშვილი   ნანა

ყალაბეგაშვილი-ნიბლაძე  ქეთევან

ზვერიაშვილი  მიხეილი

ბაწელაშვილი   მაია
ბიწკინაშვილი  ლალი
ელიზბარაშვილი  მარინა
პაპუაშვილი    მერაბი
ჩახვაშვილი   ანნა

 

 შეიქმნა შ.პ.ს ,,გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +"ის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

ბიბლიოთეკა

მასწავლებლებისთვის  კითხვარი

კითხვარი-1 პროფესიულ სტუდენტთათვის

კითხვარი-2 პროფესიულ  სტუდენტთათვის