პროფესიული კოლეჯის კურსდამთავრებულები კერძო სექტორში დასაქმდნენ.

ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის 
შესახებ  15 აგვისტო 2013 წელი

 

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის  შესახებ 2017წლის 15 აგვისტო

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ 2018წლის 1 მარტი

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლის შესახებ 2018წლის 1 მაისი

სრული ზოგადი განათლება აბიტურიენტებისათვის

ავტორიზებული პროფესიული სასწავლებელი ,,გურჯაანის მარავალპროფილიანი კოლეჯი+'' აცხადებს მიღებას!

 ავტორიზებული პროფესიული სასწავლებელი ,,გურჯაანის მარავალპროფილიანი კოლეჯი+'' აცხადებს მიღებას შემდეგ სპეციელობებზე:

 1.კბილის ტექნიკოსი: I-II-III საფეხურზე

2.ექთნის თანაშემწე: II-III საფეხურზე

3. მასაჟისტი: III საფეხურზე

4. ბუღალტერი: III საფეხურზე

მიიღებიან: ცხრა კლას დამთავრებულები და მასზე მაღალი განათლების მქონე პირები, ასევე სკოლის მე-10-ე, მე-11-ე და მე-12-ე კლასის მოსწავლეები. მოსწავლეებს საშუალება აქვთ ერთდროულად ისწავლონ სკლოლაში და კოლეჯი+ში.

ჩარიცხვა ხდება დოკუმენტების განხილვისა და პირის შესაბამისობის განსაზღვრის საფუძველზე. კურსდამთავრებულები მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებული პროფესიულ დიპლომს.

სასწავლებელს აქვს კეთილმოწყობილი კარგად აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები და კაბინეტ-ლაბორატორიები.

სწავლის საფასური დაბალი და სტაბილურია, გათვალისწინებულია შეღავათები, გადახდა ხდება თვეებზე განაწილებით.


აბიტურიენტმა უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1. განცხადება დირექტორის სახელზე.

2. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

3. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

4. ფოტოსურათი 3X4-ზე-4ც.


მის: ქ.გურჯაანი, დ.აღმაშენებლის #144.

ტელ: 599 952 899

 

აბიტურიენტებისათვის

ავტორიზებული პროფესიული სასწავლებელი ,,გურჯაანის მარავალპროფილიანი კოლეჯი+'' აცხადებს მიღებას!

 ავტორიზებული პროფესიული სასწავლებელი ,,გურჯაანის მარავალპროფილიანი კოლეჯი+'' აცხადებს მიღებას შემდეგ სპეციელობებზე:

 1.კბილის ტექნიკოსი: I-II-III საფეხურზე

2.ექთნის თანაშემწე: II-III საფეხურზე

3. მასაჟისტი: III საფეხურზე

4. ბუღალტერი: III საფეხურზე

მიიღებიან: ცხრა კლას დამთავრებულები და მასზე მაღალი განათლების მქონე პირები, ასევე სკოლის მე-10-ე, მე-11-ე და მე-12-ე კლასის მოსწავლეები. მოსწავლეებს საშუალება აქვთ ერთდროულად ისწავლონ სკლოლაში და კოლეჯი+ში.

ჩარიცხვა ხდება დოკუმენტების განხილვისა და პირის შესაბამისობის განსაზღვრის საფუძველზე. კურსდამთავრებულები მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებული პროფესიულ დიპლომს.

სასწავლებელს აქვს კეთილმოწყობილი კარგად აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები და კაბინეტ-ლაბორატორიები.

სწავლის საფასური დაბალი და სტაბილურია, გათვალისწინებულია შეღავათები, გადახდა ხდება თვეებზე განაწილებით.


აბიტურიენტმა უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1. განცხადება დირექტორის სახელზე.

2. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

3. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

4. ფოტოსურათი 3X4-ზე-4ც.


მის: ქ.გურჯაანი, დ.აღმაშენებლის #144.

ტელ: 599 952 899

 

 

აბიტურიენტებისათვის

ავტორიზებული პროფესიული სასწავლებელი ,,გურჯაანის მარავალპროფილიანი კოლეჯი+'' აცხადებს მიღებას!

 ავტორიზებული პროფესიული სასწავლებელი ,,გურჯაანის მარავალპროფილიანი კოლეჯი+'' აცხადებს მიღებას შემდეგ სპეციელობებზე:

 1.კბილის ტექნიკოსი: I-II-III საფეხურზე

2.ექთნის თანაშემწე: II-III საფეხურზე

3. მასაჟისტი: III საფეხურზე

4. ბუღალტერი: III საფეხურზე

მიიღებიან: ცხრა კლას დამთავრებულები და მასზე მაღალი განათლების მქონე პირები, ასევე სკოლის მე-10-ე, მე-11-ე და მე-12-ე კლასის მოსწავლეები. მოსწავლეებს საშუალება აქვთ ერთდროულად ისწავლონ სკლოლაში და კოლეჯი+ში.

ჩარიცხვა ხდება დოკუმენტების განხილვისა და პირის შესაბამისობის განსაზღვრის საფუძველზე. კურსდამთავრებულები მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებული პროფესიულ დიპლომს.

სასწავლებელს აქვს კეთილმოწყობილი კარგად აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები და კაბინეტ-ლაბორატორიები.

სწავლის საფასური დაბალი და სტაბილურია, გათვალისწინებულია შეღავათები, გადახდა ხდება თვეებზე განაწილებით.


აბიტურიენტმა უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1. განცხადება დირექტორის სახელზე.

2. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

3. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

4. ფოტოსურათი 3X4-ზე-4ც.


მის: ქ.გურჯაანი, დ.აღმაშენებლის #144.

ტელ: 599 952 899

 

 

 

 

ავტორიზებული საზოგადოებრივი გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+

აცხადებს მიღებას დასაქმების პერსპექტივით 2014/2015 სასწავლო წლისათვის

შემდეგ  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

სრული  ზოგადი განათლება:

1.პრაქტიკოსი ექთანი- მეხუთე საფეხური

საბაზო და სრული ზოგადი განათლება:

1.ექთნის თანაშემწე- მესამე საფეხური

2.მასაჟისტი (18წლის ზევით)- მესამე საფეხური

3. ბუღალტერი - მესამე საფეხური

კურსდამთავრებულებზე გაიცემა სახელმწიფო დიპლომი.

   საწარმოო პრაქტიკები მიმდინარეობს ,,ჯეოჰოპიტალს'' 

                       გურჯაანის სამედიცინო ცენტრში.  

სასწავლებელში ჩასარიცხად საჭიროა:

1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი( ატესტატი)

2. პირადობის მოწმობის ასლი (დედანთან ერთად)

3. 4 ფოტოსურათი 3X4

4. განცხადება კოლეჯი+ის დირექტორის სახელზე

საბუთების მიღება ყოველდღე შაბათ- კვირის გარდა 10საათიდან-15საათამდე.

მისამართი: ქ.გურჯაანი, გურამიშვილის ქ.#31 (ყოფილი რკინიგზის კულტურის სახლის შენობა)

საკონტაქტო ნომრები: 599-952-899; 551-952-899; 0790-952-899;

E-MAIL:nanaberoshvili@yahoo.com

 

ავტორიზებული საზოგადოებრივი გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+ში

სიახლეა!           ემატება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:

ფარმაცევტის თანაშემწე -მეხუთე საფეხური. 


             ავტორიზებული        საზოგადოებრივი

         გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+

აცხადებს მიღებას დასაქმების პერსპექტივით 2015/2016 სასწავლო წლისათვის

შემდეგ  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

სრული  ზოგადი განათლება:

1.პრაქტიკოსი ექთანი- მეხუთე საფეხური

საბაზო და სრული ზოგადი განათლება:

1.ექთნის თანაშემწე- მესამე საფეხური

2.მასაჟისტი (18წლის ზევით)- მესამე საფეხური

3. ბუღალტერი - მესამე საფეხური

კურსდამთავრებულებზე გაიცემა სახელმწიფო დიპლომი.

   საწარმოო პრაქტიკები მიმდინარეობს ,,ჯეოჰოპიტალს'' 

                       გურჯაანის სამედიცინო ცენტრში.  

სასწავლებელში ჩასარიცხად საჭიროა:

1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი( ატესტატი)

2. პირადობის მოწმობის ასლი (დედანთან ერთად)

3. 4 ფოტოსურათი 3X4

4. განცხადება კოლეჯი+ის დირექტორის სახელზე

საბუთების მიღება ყოველდღე შაბათ- კვირის გარდა 10საათიდან-15საათამდე.

მისამართი: ქ.გურჯაანი, გურამიშვილის ქ.#31 (ყოფილი რკინიგზის კულტურის სახლის შენობა)

საკონტაქტო ნომრები: 599-952-899; 551-952-899; 0790-952-899;

E-MAIL:nanaberoshvili@yahoo.com


                             ავტორიზებული        საზოგადოებრივი

                            გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+

აცხადებს მიღებას დასაქმების პერსპექტივით 2016/2017 სასწავლო წლისათვის

შემდეგ  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

სრული  ზოგადი განათლება:

1.პრაქტიკოსი ექთანი- მეხუთე საფეხური

საბაზო და სრული ზოგადი განათლება:

1.ექთნის თანაშემწე- მესამე საფეხური

2.მასაჟისტი (18წლის ზევით)- მესამე საფეხური

3. ბუღალტერი - მესამე საფეხური

კურსდამთავრებულებზე გაიცემა სახელმწიფო დიპლომი.

   საწარმოო პრაქტიკები მიმდინარეობს ,,ჯეოჰოპიტალს'' 

                       გურჯაანის სამედიცინო ცენტრში.  

სასწავლებელში ჩასარიცხად საჭიროა:

1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი( ატესტატი)

2. პირადობის მოწმობის ასლი (დედანთან ერთად)

3. 4 ფოტოსურათი 3X4

4. განცხადება კოლეჯი+ის დირექტორის სახელზე

საბუთების მიღება ყოველდღე შაბათ- კვირის გარდა 10საათიდან-17 საათამდე.

მისამართი: ქ.გურჯაანი, გურამიშვილის ქ.#31 (ყოფილი რკინიგზის კულტურის სახლის შენობა)

საკონტაქტო ნომრები: 599-952-899; 551-952-899.

E-MAIL:nanaberoshvili@yahoo.com                                 ავტორიზებული        საზოგადოებრივი

                            გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+

აცხადებს მიღებას დასაქმების პერსპექტივით 2017/2018 სასწავლო წლისათვის

შემდეგ  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

სრული  ზოგადი განათლება:

1.პრაქტიკოსი ექთანი- მეხუთე საფეხური

საბაზო და სრული ზოგადი განათლება:

1.ექთნის თანაშემწე- მესამე საფეხური

2.მასაჟისტი (18წლის ზევით)- მესამე საფეხური

3. ბუღალტერი - მესამე საფეხური

კურსდამთავრებულებზე გაიცემა სახელმწიფო დიპლომი.

   საწარმოო პრაქტიკები მიმდინარეობს ,,ჯეოჰოპიტალს'' 

                       გურჯაანის  მრავალპროფილური  ცენტრში.  

სასწავლებელში ჩასარიცხად საჭიროა:

1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი( ატესტატი)

2. პირადობის მოწმობის ასლი (დედანთან ერთად)

3. 4 ფოტოსურათი 3X4

4. განცხადება კოლეჯი+ის დირექტორის სახელზე

საბუთების მიღება ყოველდღე შაბათ- კვირის გარდა 10საათიდან-17 საათამდე.

მისამართი: ქ.გურჯაანი, გურამიშვილის ქ.#31 (ყოფილი რკინიგზის კულტურის სახლის შენობა)

საკონტაქტო ნომრები: 599-952-899; 551-952-899.

E-MAIL:nanaberoshvili@yahoo.com


  ავტორიზებული        საზოგადოებრივი

                            გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+

აცხადებს მიღებას დასაქმების პერსპექტივით 2018/2019 სასწავლო წლისათვის

შემდეგ  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

სრული  ზოგადი განათლება:

1.პრაქტიკოსი ექთანი- მეხუთე საფეხური

საბაზო და სრული ზოგადი განათლება:

1.ექთნის თანაშემწე- მესამე საფეხური

2.მასაჟისტი (18წლის ზევით)- მესამე საფეხური

3. ბუღალტერი - მესამე საფეხური

კურსდამთავრებულებზე გაიცემა სახელმწიფო დიპლომი.

   საწარმოო პრაქტიკები მიმდინარეობს ,,ჯეოჰოპიტალს'' 

                       გურჯაანის მრავალპროფილური ცენტრში.  

სასწავლებელში ჩასარიცხად საჭიროა:

1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი( ატესტატი)

2. პირადობის მოწმობის ასლი (დედანთან ერთად)

3. 4 ფოტოსურათი 3X4

4. განცხადება კოლეჯი+ის დირექტორის სახელზე

საბუთების მიღება ყოველდღე შაბათ- კვირის გარდა 10საათიდან-17 საათამდე.

მისამართი: ქ.გურჯაანი, გურამიშვილის ქ.#31 (ყოფილი რკინიგზის კულტურის სახლის შენობა)

საკონტაქტო ნომრები: 599-952-899; 551-952-899.

E-MAIL:nanaberoshvili@yahoo.com 

 შეიქმნა შ.პ.ს ,,გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +"ის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

ბიბლიოთეკა

მასწავლებლებისთვის  კითხვარი

კითხვარი-1 პროფესიულ სტუდენტთათვის

კითხვარი-2 პროფესიულ  სტუდენტთათვის