პროფესიული კოლეჯის კურსდამთავრებულები კერძო სექტორში დასაქმდნენ.

ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის 
შესახებ  15 აგვისტო 2013 წელი

 

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის  შესახებ 2017წლის 15 აგვისტო

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ 2018წლის 1 მარტი

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლის შესახებ 2018წლის 1 მაისი

26-01-2019

გურჯაანის  მრავალპროფილიან კოლეჯი+სში  განიხილეს ავტორიზაციის განაცხადის გაკეთების ვადებისა და გეგმის განსაზღვრა.

25-01-2019

გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+სში განიხილეს  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება-ფორმირების დაგეგმვა.

24-01-2019

''გურჯაანის  მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის  მასწავლებლებმა შეავსეს  ,, კითხვარი მასწავლებლებისთვის " 

23-01-2019

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის პროფესიულ  სტუდენტებმა  შეავსეს  ,,კითხვარი-2,  პროფესიულ სტუდენტთათვის''.

22-01-2019

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის პროფესიულ  სტუდენტებმა  შეავსეს  ,,კითხვარი-1,  პროფესიულ სტუდენტთათვის''.

21-01-2019

გურჯაანის მრავალპროფილიან კოლეჯი+სში  დაიგეგმა  ავტორიზაციის  სტანდარტების შესწავლა, ავტორიზაციის გავლის მიზნით შესასსრულებელი აქტივობების გამოკვეთა.

03-12-2018

გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+სში  განიხილეს  მოდულური პროგრამების შერჩევის მიზნით  შესაბამისი სამართლებრივი აქტების შესწავლა- ანალიზი.

გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+სში    გამოცხადდა ზამთრის არდადაგები  2018წლის 3დეკემბრიდან 2019წლის 14იანვრამდე.

12-11-2018

2018წლის  12 ნოემბერს  ''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის  მასაჟისტის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები იმყოფებოდნენ. შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს " გურჯაანის მრავალპროფილური სამედიცინო  ცენტრის  ბაზაზე.   

 
 
 
07-11-2018

2018წლის  7 ნოემბერს  ''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის  პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები იმყოფებოდნენ. შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს " გურჯაანის მრავალპროფილური სამედიცინო  ცენტრის  ბაზაზე.   

 

გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+სში პროფესიული სტუდენტებისათვის სასწავლო წელი დაიწყო! 
 პროფესიულ სტუდენტებს სასწავლო წლის დაწყება მიულოცა კოლეჯი+ის დირექტორმა ნანა  ბეროშვილმა.

 

 

 
 

 

 შეიქმნა შ.პ.ს ,,გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +"ის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

ბიბლიოთეკა

მასწავლებლებისთვის  კითხვარი

კითხვარი-1 პროფესიულ სტუდენტთათვის

კითხვარი-2 პროფესიულ  სტუდენტთათვის