პროფესიული კოლეჯის კურსდამთავრებულები კერძო სექტორში დასაქმდნენ.

ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის 
შესახებ  15 აგვისტო 2013 წელი

 

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის  შესახებ 2017წლის 15 აგვისტო

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ 2018წლის 1 მარტი

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლის შესახებ 2018წლის 1 მაისი

07-06-2018

''გურჯაანის  მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის  პროფესიულ სტუდენტთა და მასწავლებელთა კითხვარების  დამუშავება და ანალიზის საფუძველზე განისაზღვრა ხარისხის უზრუნველყოფის გეგმები.

01-06-2018

''გურჯაანის  მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის  მასწავლებლებმა შეავსეს  ,, კითხვარი მასწავლებლებისთვის " 

30-05-2018

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის პროფესიულ  სტუდენტებმა  შეავსეს  ,,კითხვარი-2,  პროფესიულ სტუდენტთათვის''.

28-05-2018

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის პროფესიულ  სტუდენტებმა  შეავსეს  ,,კითხვარი-1,  პროფესიულ სტუდენტთათვის''.

29-03-2019

2018წლის  29მარტს ,'' გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის  მასაჟისტის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები იმყოფებოდნენ  შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს " გურჯაანის მრავალპროფილური სამედიცინო  ცენტრის  ბაზაზე.

28-02-2018

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის აუდიტორიები აღიჭურვა სწავლებისა და სწავლისთვის აუცილებელი ახალი ინვენტარით.

31-01-2018

''გურჯაანის  მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის  პროფესიულ სტუდენტთა და მასწავლებელთა კითხვარების  დამუშავება და ანალიზის საფუძველზე განისაზღვრა ხარისხის უზრუნველყოფის გეგმები.

28-02-2017

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის აუდიტორიები აღიჭურვა სწავლებისა და სწავლისთვის აუცილებელი ინვენტარით.

30-01-2018

გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+სში შედგა სამუშაო შეხვედრა მასწავლებლებთან და დამსაქმებელთან, პროგრამების შემუშავება- დანერგვის განსაზღვრის მიზნით.

18-01-2018

დაწესებულების დირექტორის  2018წლის 18 იანვარს #01  ბრძანებით, დამტკიცდა ერთწლიანი განვითარების  გეგმა 2018წლის სექტემბრიდან   2019წლის სექტემბრამდე.

 
 

 

 შეიქმნა შ.პ.ს ,,გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +"ის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

ბიბლიოთეკა

მასწავლებლებისთვის  კითხვარი

კითხვარი-1 პროფესიულ სტუდენტთათვის

კითხვარი-2 პროფესიულ  სტუდენტთათვის