პროფესიული კოლეჯის კურსდამთავრებულები კერძო სექტორში დასაქმდნენ.

ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის 
შესახებ  15 აგვისტო 2013 წელი

 

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის  შესახებ 2017წლის 15 აგვისტო

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ 2018წლის 1 მარტი

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლის შესახებ 2018წლის 1 მაისი

28-12-2017

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის  პროფესიულ სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა 33% დღევანდელი მდგომარეობით დასაქმებულია კვალიფიკაციის  შესაბამისად.

 

 

26-12-2017

''გურჯაანის  მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის  მასწავლებლებმა შეავსეს  ,, კითხვარი მასწავლებლებისთვის " 

22-12-2017

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის პროფესიულ  სტუდენტებმა  შეავსეს  ,,კითხვარი-2,  პროფესიულ სტუდენტთათვის''.

20-12-2017

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის პროფესიულ  სტუდენტებმა  შეავსეს  ,,კითხვარი-1,  პროფესიულ სტუდენტთათვის''.

29-11-2017

2017წლის  29 ნოემბერს ,'' გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის  ექთნის თანაშმწის  მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები გაეცნენ  შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს " გურჯაანის მრავალპროფილური სამედიცინო  ცენტრის  ბაზას, შემდგომი საწარმოო პრაქტიკის განხორციელების  მიზნით.

 

 

28-11-2017

2017წლის  28 ნოემბერს ,'' გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის  პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები გაეცნენ  შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს " გურჯაანის მრავალპროფილური სამედიცინო  ცენტრის  ბაზას, შემდგომი საწარმოო პრაქტიკის განხორციელების  მიზნით.

 

 

01-11-2017

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის   ბიბლიოთეკა შეივსო თანამედროვე ლიტერატურით.

31-10-2017

გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+სში შედგა სამუშაო შეხვედრა მასწავლებლებთან და დამსაქმებელთან, პროგრამების შემუშავება- დანერგვის განსაზღვრის მიზნით.

02-10-2017

გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+სში პროფესიული სტუდენტებისათვის სასწავლო წელი დაიწყო! 
 პროფესიულ სტუდენტებს სასწავლო წლის დაწყება მიულოცა კოლეჯი+ის დირექტორმა ნანა  ბეროშვილმა.

02-10-2017

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის აუდიტორიები აღიჭურვა სწავლებისა და სწავლისთვის აუცილებელი ინვენტარით.

 
 

 

 შეიქმნა შ.პ.ს ,,გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +"ის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

ბიბლიოთეკა

მასწავლებლებისთვის  კითხვარი

კითხვარი-1 პროფესიულ სტუდენტთათვის

კითხვარი-2 პროფესიულ  სტუდენტთათვის