პროფესიული კოლეჯის კურსდამთავრებულები კერძო სექტორში დასაქმდნენ.

ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის 
შესახებ  15 აგვისტო 2013 წელი

 

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის  შესახებ 2017წლის 15 აგვისტო

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ 2018წლის 1 მარტი

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლის შესახებ 2018წლის 1 მაისი

01-04-2015

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის აუდიტორიები აღიჭურვა სწავლებისა და სწავლისთვის აუცილებელი ინვენტარით.

09-03-2015

2015წლის  9   მარტს  შპს გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+ის  ექთნის თანაშემწის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები იმყოფებოდნენ სასწავლო ექსკურსიაზე  შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს " გურჯაანის მრავალპროფილური სამედიცინო  ცენტრის  ბაზაზე   .

23-01-2015

2015წლის   23 იანვარს   შპს გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+ის  მასაჟისტის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები  შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს " გურჯაანის მრავალპროფილური სამედიცინო  ცენტრის  ბაზაზე   იმყოფებოდნენ.

15-01-2015

 დაწესებულების დირექტორის  2015წლის 15 იანვარს #02  ბრძანებით, დამტკიცდა ერთწლიანი განვითარების  გეგმა 2015წლის სექტემბრიდან   2016წლის სექტემბრამდე.

15-01-2015

2015წ. 15  იანვარს, ექთნის თანაშემწის მესამე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში შევიდა ცვლილება რომელიც ეხება 2014/2015 სასწავლო წელს ჩარიცხულ სტუდენტებს

22-12-2014

2014წლის  22   დეკემბერს  შპს გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+ის  ექთნის თანაშემწის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები  შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს " გურჯაანის მრავალპროფილური სამედიცინო  ცენტრის  ბაზაზე   იმყოფებოდნენ.

01-10-2014

კოლეჯი+სში პროფესიული სტუდენტებისათვის სასწავლო წელი დაიწყო! 
 პროფესიულ სტუდენტებს სასწავლო წლის დაწყება მიულოცა კოლეჯი+ის დირექტორმა ნანა  ბეროშვილმა.

რომელშიც მითითებულია პროგრამების რაოდენობა, სწავლების საფეხურები, პროგრამის მიზანი და შედეგი. კატალოგი შემუშავებულია სასწავლო მიმართულების და ხარისხის უზრუნველყოფის ხელმძღვანლის მიერ.

 საწარმოო პრაქტიკის  მიმდინარეობა

 
 

 

 შეიქმნა შ.პ.ს ,,გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +"ის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

ბიბლიოთეკა

მასწავლებლებისთვის  კითხვარი

კითხვარი-1 პროფესიულ სტუდენტთათვის

კითხვარი-2 პროფესიულ  სტუდენტთათვის